bizi
large-13

Kazan Suyu Katkıları

TRIO-CND

Kondens Dönüş Hattı Korozyon İnhibitörü

TRIO-CND, su-buhar çevriminde kondens dönüş hatlarını korumak amacıyla kullanılan uçucu amin esaslı sıvı üründür. Buhar ile birlikte hareket eder ve saf buharın yoğuşması ile ürün de sıvı faza geçerek kondens dönüş hatlarındaki düşük pH değerlerinin neticesi olarak asidik ortamın pH’ını yükseltir. Bu sayede karbonik asit korozyonunun önüne geçilir. Besi suyu içerisindeki çözünmüş oksijeni de elemine ederek kondens hatlarındaki delinmelerin önüne geçilir. Notralising ve passivating amin içeriklidir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

  • Düzenli kullanımda delinme, patlama ve tıkanmaları engeller, bakım masraflarını min. Seviyede tutar.
  • Düzenli kullanımda kondens hatlarında korozyon ve delinmeleri önleyerek enerji tasarrufu sağlar.
  • Düzenli kullanımda buhar kalitesini max. da tutarak buharın verimini arttırır.
  • Düzenli kullanımda enerji maliyetlerini azaltır.
  • Bakım ve işletme maliyetlerini düşürür.