bizi
large-13

Kazan Suyu Katkıları

TRIOCBI-55

Kazan Suyu Kondens Dönüş Hattı Kışır ve Korozyon İnhibitörü

TRIOCBI-55, 30 bar basınca kadar çalışan su veya alev borulu kazanlarda kazanın su mahalinin ve kondens dönüş hatlarının korunması için kullanılan alkali kompaundlar, kışır ve korozyon inhibitörleri ve uçucu amin grupları içeren sıvı formda bir üründür. Sertlik oluşturan kalsiyum ve magnezyum tuzlarını yumuşak ve yapışkan olmayan çökeltiye dönüştürerek kışır oluşumuna mani olur. Besi suyu içerisindeki çözünmüş oksijeni elemine ederek kazan borularında ve kondensat hatlarında korozyon koruması sağlar. Kazan suyu içerisinde p-alkalinite oluşturarak kazan suyunu asidik bölgeden uzaklaştırır. Kondens dönüş hatlarında karbondioksitin oluşturduğu düşük pH değerlerini (asidik ortamı) yükselterek dönüş hatlarındaki delinmelerin önüne geçer. TRIOCBI-55, kazan çalıştığı sürece dozaj pompası yardımıyla sistemde besi suyu emiş hattına sürekli dozajlanmalıdır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

  • Düzenli kullanımda kazan içerisinde oluşacak olan kireç ve korozyonu engelleyerek enerji tasarrufu sağlar.
  • Düzenli kullanımda delinme, patlama ve tıkanmaları engeller, bakım masraflarını min. Seviyede tutar.
  • Düzenli kullanımda buhar kalitesini max. da tutarak buharın verimini arttırır.
  • Kazan ekipman ve parçalarının ömrünü uzatır.
  • Düzenli kullanımda enerji maliyetlerini azaltır.
  • Bakım ve işletme maliyetlerini düşürür.