bizi
large-13

Kazan Suyu Katkıları

TRIO-BWT

Kazan Suyu Kışır ve Korozyon İnhibitörü

TRIO-BWT, düşük ve orta basınç altında çalışan su veya alev borulu kazanlarda kullanılan sıvı formda kışır ve korozyon inhibitörüdür. TRIO-BWT kullanımı ile kazana beslenen make-up (besi suyu) şartlandırılır. Sertlik oluşan kalsiyum ve magnezyum tuzlarını yumuşak ve yapışkan olmayan çökeltiye dönüştürerek kışır oluşumuna mani olur. Besi suyu içerisindeki çözünmüş oksijeni elemine ederek kazan borularında korozyon koruması sağlar. Kazan suyu içerisinde p-alkalinite oluşturarak kazan suyunu asidik bölgeden uzaklaştırır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

  • Düzenli kullanımda delinme, patlama ve tıkanmaları engeller, bakım masraflarını min. Seviyede tutar.
  • Düzenli kullanımda kazan içerisinde oluşacak olan kireç ve korozyonu engelleyerek enerji tasarrufu sağlar.
  • Düzenli kullanımda enerji maliyetlerini azaltır.
  • Kazan ekipman ve parçalarının ömrünü uzatır.
  • Bakım ve işletme maliyetlerini düşürür.